• UDVIKLINGSFORLØB I SÆRKLASSE

  Vi gennemfører forløb og afholder foredrag for lærere, ledelse, pædagoger og andre fagfolk omkring den danske grundskole.

 • LEVENDE OG LIVGIVENDE OPLÆG/FOREDRAG

  "Vi har fået skabt et fælles sprog for lærere og pædagoger vha. Kompetencehjulet"
  Bettina Smedemark Kallenbach, Skoleleder på Engelsborgskolen

   

 • VI HAR EN SKOLE I VERDENSKLASSE

  "En skøn fortælling om alt det, der gør den danske skole til noget ganske særligt og en fantastisk skole for børn i Danmark"
  Mette With Hagensen, Formand for Skole & forældre.

Video & Bog

Danske skoler præsterer i verdensklasse!

 

 

Kompetencehjulet - et dialogværktøj for lærere

 

Bog:
VERDENS BEDSTE LÆRER:
Køb her og læs et uddrag fra bogen

 Some description

 

FORLØB

Vi underviser lærere, pædagoger og ledelse

Vi afholder både enkeltstående oplæg og workshops samt længerevarende kompetenceforløb, som alle skræddersyes til lige præcis jeres skole og jeres behov.

Vi tager ofte afsæt i Kompetencehjulet, som er et værktøj, vi har udviklet. Modellen skaber et 360 graders overblik, så man kan undersøge og udvikle sin undervisning. 

Modellen kan bla. anvendes til:

- Individuel udvikling og refleksion
- Teamudvikling og kollegial sparring
- Et fælles sprog om undervisningen
- Skoleudvikling
- Mus-samtaler  

 

KOMPETENCEHJULET:

 


Some description

Kompetencehjulet er udviklet af Verdens bedste danske skole I/S og er ophavsretligt beskyttet.

KLASSELEDELSE

Some description

INDHOLD:

Undervisere er ledere af læring, men de færreste af dem har en lederuddannelse.

- Vi inspirerer jer via Kompetencehjulet til, hvordan I bliver (endnu bedre) klasseledere.

- Det handler om styring, relevans, motivation, empati og ægte nærvær.

- Vi trækker på moderne forskning i klasseledelse og kalibrerer fakta og fornuft til jeres virkelighed.

EFFEKT:

Forløbet skaber høj bevidsthed om læring og ledelse. Hvordan kan erkendelse af lederevner skabe langt bedre undervisning og trivsel?

SOCIAL KOMPETENCE

Some description

INDHOLD:

Fundamentet for effektfuld og levende læring er den gode relation mellem underviser og elev.

- Men hvordan gør man i praksis?

- Hvordan skaber man et lærende og forpligtende fællesskab? Og hvad kan man gøre for at danne relationer til alle - også dem, der er svære at nå?

Vi arbejder med den særlige, ligeværdige, danske måde at danne relationer på, og vi trækker en rød tråd fra Søren Kierkegaard helt frem til bl.a. Sven Erik Nordenbos forskning i relationskompetence og Daniel Golemans viden om følelsesmæssig og social intelligens.

EFFEKT:

Forløbet giver viden om relationers betydning for læring, indsigt i forskning om relationskompetence og social intelligens, samt indsigt i teori om gruppedynamik og -relationer.

UNDERVISNINGSKOMPETENCE

Some description

INDHOLD:

Vi opdaterer lærerne og pædagogerne med de nyeste forskningsresultater og kobler det med deres egne erfaringer. Vi omsætter ny viden om læring og undervisning til helt konkrete undervisningsværktøjer.

- Hvordan sætter man gode mål?

- Hvilke undervisningsmetoder virker bedre end andre?

- Hvordan planlægger, skaber og opsamler man læring?

EFFEKT:

Forløbet giver klarhed over den nyeste forskning og styrker evnen til at sætte læringsmål, give feedback, reflektere over praksis, planlægge bedre, målstyre og anvende forskellige undervisningsmetoder.

KOMPETENCEHJULET TRÆKKER PÅ LÆRERNES EGNE ERFARINGER

Kompetencehjulet er et godt på bud et overblik over lærerkompetencer – hævet over modeluner og smarte buzz words. Den får lærerne til at arbejde med alle deres gode erfaringer. Alle lærere burde kende den."

 

/ Tobias Heiberg, lektor i pædagogik og didaktik, UCC

 

FOREDRAG

FOREDRAG MED INDHOLD, HUMOR & INSPIRATION

Vi holder tankevækkende og underholdende foredrag for lærere, pædagoger, ledelse og forældre, samt for lærerkredse, forvaltninger og andre skolefagfolk. Book et par timer i vores selskab og få fornyet kraft og fokus i personalegruppen.

VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Some description

INDHOLD:

Foredraget dokumenterer og belyser:

- Forældrenes høje tilfredshed med skolen.

- Elevernes bevisligt høje trivsel.

- Grundskolernes betydning for vores samfund.

- Lærernes unikke evne til at danne relationer til eleverne, lede klasserne og lave fagligt udfordrende og varieret undervisning.

Foredraget bygger bl.a. på stærke internationale resultater i PIRLS, TIMSS, ICCS og ICILS.

EFFEKT:

Foredraget giver fornyet styrke, arbejdsglæde og motivation i lærergruppen. Derudover gives god og lærerig indsigt i anerkendt forskning, der bl.a. vil ruste tilhørerne til at deltage velargumenteret i skoledebatten.

VERDENS BEDSTE LÆRER

Some description

INDHOLD:

Et væld af eksperter, politikere og embedsmænd har erobret dagsordenen i folkeskolen. De har taget magten over vores skoler og vil diktere kerneopgaven: Undervisningen.

Det finder vi os ikke i!

Nu har vi skrevet en bog og lavet et helt nyt foredrag, der har til hensigt at vække al den tavse viden, der findes ude på landets skoler.

Vi har dertil udviklet et dialogværktøj, der giver lærerne et fælles sprog og får lærerne til at træde i karakter som ægte læringseksperter.

EFFEKT:

Vi får lærerne til at:
- fokusere på deres egne styrker og udviklingsmuligheder
- Dele deres viden og undervisningserfaringer med hinanden
- Styrke hinandens tro på lærerens rolle som ledere af undervisningen

 

FREMTIDENS SKOLE I DANMARK

Some description

INDHOLD:

Skolen er et produkt af fortiden, men skal uddanne til fremtiden. Men hvordan gør den så det?

Vi giver jer et indblik i, hvad vi kan forvente os af fremtiden, og hvad den kræver af vores børn.

Vi leverer kvalificerede bud på, hvordan skolen klæder børnene godt på til at navigere i fremtiden, og vi diskuterer med jer, hvordan I kan forholde jer til det - NU!

EFFEKT:

Foredraget giver inspiration og tankegods til at tage aktivt stilling til, hvordan I som skole og personalegruppe bevidst arbejder med den fremtid, som eleverne skal leve i.

"RELATIONER ER VIGTIGE

I gjorde det knaldhamrende godt. Det var spot on, som vi siger på Langeland. Det er rigtigt rart, at I er optaget af relationskompetence, det er vi nemlig også i det sydfynske."

 

/ Lone Bjerregard, skole- og dagtilbudschef, Langelands kommune

KUNDER

Vi har gennemført forløb og afholdt foredrag på grundskoler, gymnasiale institutioner, seminarier, på universiteter og i lærerkredse over hele Danmark. Derudover inviteres vi jævnligt til udlandet for at berette om det fremragende danske skolesystem.

BETTINA KALLENBACH

Some description

Skoleleder, Engelsborgskolen

"Kasper, Casper og Rasmus har været gode til at give vores lærere og pædagoger relevant teori og konkrete praksismetoder. Deres oplæg har været nemme at omsætte til skolehverdagen, hvilket vi sætter stor pris på.
Kompetencehjulet har været med til at give vores lærere og pædagoger et fælles sprog, og Verdens bedste danske skole har været en rigtig god medspiller undervejs.
Vi fortsætter samarbejdet".

 

 

METTE WITH HAGENSEN

Some description

Formand, Skole & forældre

"Verdens bedste danske skole er en skøn fortælling om alt det, der gør den danske skole til noget ganske særligt og en fantastisk skole for børn i Danmark. Med afsæt i forskning, som viser, at den danske skole klarer sig godt i internationale sammenligninger og får positive kommentarer fra udenlandske skolefolk og – forskere, giver Verdens bedste danske skole en tur rundt i den danske måde at lave skole på. En tur med indhold, humor og masser af inspiration til at arbejde med udvikling af skolen med respekt for skolens historie og kerneværdier."

HANNE TOFT ANDERSEN

Some description

Undervisningschef, Thisted 

"Jeg ønskede, at give medarbejderne på vores folkeskoler i Thisted Kommune et skulderklap med en aften, hvor vi havde fokus på alt det, vi lykkes med på skolerne - også i Thisted. Det leverede Rasmus Schiellerup & Casper Rongsted på en både underholdende og troværdig måde, hvor vi samtidig blev klogere på, hvad der foreligger af forskning på skoleområdet. Dejligt at nogen har påtaget sig at modsige et mediebillede præget af tristesse!"

DORTE WILMS

Some description

Viceskoleleder, Hummeltofteskolen

"På Hummeltofteskolen har vi samarbejdet med Verdens bedste danske skole om et længevarende kompetenceudviklingsforløb. Udover deres evne til at varierede kurser med høj faglig substans, er vi imponerede over deres evne til at støtte os i at facilitere processen både i førfasen, undervejs og i den efterfølgende forankringsfase. 

Casper, Rasmus og Kasper har dyb respekt for, at skoleudvikling skal tilpasses den enkelte skoles virkelighed. De formåede at skræddersy et udviklingsforløb, der tog afsæt i vores pædagogiske ståsted, og vi er mere end tilfredse med samarbejdet".

 

DORTHE FISKER

Some description

Næstformand, Århus Lærerforening

”Verdens bedste danske skole” er et spændende og meget relevant foredrag der nuancerer og bidrager til debatten om grundskolen. Verdens bedste danske skole griber fat i den forskning der dokumenterer det store arbejde lærerne forestår, og prikker samtidig til os lærere – se hvad det er I kan!

Konsulenterne fra Verdens bedste danske skole er gode formidlere. De inddrager tilhørerne, varierer undervisningsformen og er derved et troværdigt eksempel på den undervisning der finder sted i Danmark.
En vigtig pointe er, at den danske skoletradition er unik.

RENÉ THOLANDER

Some description

Skoleder, Kalundborg friskole

"Vi havde inviteret Verdens bedste danske skole til friskoleaften. Et årligt arrangement hvor forældre, bestyrelse og ansatte får inspiration til og debatterer udviklingen af vores friskole. Vi var spændte på, om foredraget kun handlede om folkeskoler og om det kun var henvendt til lærerne, men alle fik noget med hjem og de leverede en masse spændende pointer om den samlede danske skoletradition – ikke bare fra folkeskolen. Og så var Rasmus og Casper utroligt levende og nærværende – både i deres foredrag og i den efterfølgende debat. 'Den bedste friskoleaften, vi har haft', var der flere der sagde efterfølgende."

ANDRE REFERENCER, DK

- Sct. Joseph Skole
- Hummeltofteskolen
- Fuglesangsgårdsskolen
- Engelsborgskolen
- Svend Gønge-Skolen
- Skals Skole
- Sophienborgskolen
- Himmelev Skole
- Nordre Skole
- KonTiki Skolen
- Bordings Friskole
- Hindholm Privatskole
- Østre Skole
- Vestre Skole
- Horne Skole
- Kulsbjerg Skole
- TH. Langs Skole
- Frydenhøjskolen
- Kalundborg Friskole
- Københavns Idrætsefterskole
- Lindenborg Efterskole
- Thisted kommune
- Langelands kommune
- Blågård læreruddannelse
- Køge/Stevns lærerkreds
- Skoledernes årsmøde
- Danmarks lærerforening
- Skole & forældre
- Institut for relationspsykologi
- Københavns Universitet
- Lyngby-Taarbæk lærerkreds
- Slagelse Lærerkreds
- Ladelund Efterskole
- Lærerudd. i Vordingborg

FLERE REFERENCER, DK

- Ringkøbing lærerforening
- Herlev lærerkreds
- Næstved lærerkreds
- Thisted Kommune
- Skolegade Skole
- Lynghøjskolen
- Skovbo Efterskole
- Fåborg lærerkreds
- Kalundborg lærerkreds
- Lolland-Falster lærerkreds
- Ålborg lærerforening
- Øhavets lærerkreds
- Hvidovre lærerforening
- Aabenraa lærerkreds
- UCN Hjørring
- Århus lærerforening
- Lejre lærerkreds
- Ishøj lærerkreds
- Djursland lærerkreds
- Ballerup lærerforening
- Midtvendsyssel lærerkreds
- Rungsted Private Realskole
- Lærerkreds Nord
- Herredsåsen Skole
- Københavns lærerforening
- Glostrup lærerforening
- Silkeborg lærerkreds
- Vallensbæk lærerkreds
- Børnehaveklasseforeningen
- Helsingør lærerkreds
- Gentofte lærerkreds
- Faxe lærerkreds
- Frederikssunds lærerkreds
- Politiken

REFERENCER, UDLAND

Forenede Arabiske Emirater: Uddannelseskonference for skoleledere og skoleejere i Dubai.

Tjekkiet: Konference for alle europæiske forældreorganisationer i Prag.

Finland: Undervisningskonference i Helsinki.

England: Skolelederkonference i Plymouth.

Estland: Konference for skolefolk i Tallinn.

Frankrig: Den franske forældreorganisation APEL i Paris.

England: Skolelederkonference i Poole.

Finland: Læreruddannelsen i Vasa.

England: High View Primary School i Plymouth.

 

LINKS

"TROVÆRDIGT BILLEDE AF SKOLERNE

Jeg ønskede, at give medarbejderne på vores skoler et skulderklap med en aften, hvor vi havde fokus på alt det, vi lykkes med på skolerne - også i Thisted. Det leverede Rasmus Schiellerup & Casper Rongsted - dejligt at nogen har påtaget sig at modsige  mediebilledet præget af tristesse!"

 

/ Hanne Toft Andersen, Undervisningschef i Thisted kommune

 

ARTIKLER

Vi har holdninger til undervisning og til den danske grundskole. Vi bidrager jævnligt i skoledebatten, og ofte skriver andre om vores bedrifter som undervisere af undervisere. Se et udpluk af artikler, vi og andre har skrevet om VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE.

DET ER SVÆRT AT FÅ ARMENE NED OVER SKOLEN

Some description

Af Casper Rongsted, Rasmus Schiellerup og Kasper Myding, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Vi skal stoppe med at snakke om skolen som noget middelmådigt bras. I stedet bør vi glæde os over dens høje menneskelige, dannelsesmæssige og faglige niveau, skriver tre projektledere fra Verdens bedste danske skole.

Læs hele artiklen

STOP NU MED AT SPILLE RUSSISK ROULETTE MED VORES SKOLER

 

Some description


Af Casper Rongsted, Rasmus Schiellerup og Kasper Myding, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE.

På trods af at skoleområdet er hårdt presset, leverer skolerne og deres ansatte en rigtig god indsats hver dag. Men presses det mere, ødelægger det vores skoler.

Læs hele artiklen

PISA KAN LÆRE AF DANMARK

 

Some description


Af Casper Rongsted, Rasmus Schiellerup og Kasper Myding, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE
 

DEBAT: Ifølge PISA skal man lære af de bedste. Og bedst er danske elever netop i en ny undersøgelse fra ICCS, hvor de scorer højst i viden om samfundsforhold, demokrati og problemløsning, skriver tre projektledere fra Verdens bedste danske skole.

Læs hele artiklen

LØGNEN OM DEN DANSKE SKOLE

 

Some description
Af Casper Rongsted og Rasmus Schiellerup, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Den ensidige fokus på den dårlige del af resultaterne af international forskning har fået danskerne til at tro, at den er helt gal i det danske skolevæsen.

PISA-undersøgelserne dominerer fortællingen om vores skolevæsen, og det er ulykkeligt. For anerkendt forskning peger på, at danske elever er dygtige.

Læs hele artiklen

FÅ NU ARMENE OP OVER HOVEDET

 

Some description
Af Casper Rongsted, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Jeg beklager, hvis du lige spildte morgenkaffen ned i computeren. Jeg ved, at det kan være voldsomt forstyrrende at få sådan en besked midt i det hele. Du havde måske vænnet dig til den evige skolekritik, der hældes ud over dig og de andre lærere i Danmark.

Måske nævner du slet ikke længere, at du er lærer, når du inviteres til middage?

Læs hele artiklen

3 CHOKERENDE TING SOM DU IKKE VIDSTE OM DEN DANSKE SKOLE!

Some description
Af Rasmus Schiellerup og Casper Rongsted, VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

Læg dine egne stærke minder fra din skoletid til side, og tænk på, hvor langt du selv er kommet. Danmark har en fantastisk skole, så her kommer tre ting, mange helt overser i debatten om den danske skole.

Læs hele artiklen

OM

VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE

 

Vi tilbyder forløb og foredrag i den danske skoleverden.

Vi er selv tidligere lærere og ledere i grundskolen. Vi har tilsammen mere end 30 års erfaring med at undervise og inspirere lærere og pædagoger.

Målet er naturligvis, at vi sammen med jer skal styrke den danske grundskoles position yderligere som VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE.

CASPER RONGSTED

Læringsekspert, forfatter & tidl. lærer

Some description

Casper Rongsted har i mere end 25 år har beskæftiget sig professionelt med undervisning, læring og motivation. De seneste 14 år som selvstændig læringsekspert og foredragsholder.

Han er oprindelig uddannet lærer og underviser i dag lærere og pædagoger på folkeskoler, friskoler, efterskoler, VUC og gymnasier. Derudover træner han undervisere for Grundfos, NovoNordisk og TDC.

Casper tager altid udgangspunkt i konkrete metoder, der bygger på forskning og videnskab. Han har en bred indsigt i læring, dannelse og motivation. Denne indsigt har han hentet ude i virkeligheden, både som lærer på skoler i København og i sine mange år som specialskolelærer.

 

RASMUS SCHIELLERUP

Foredragsholder & tidl. viceskoleleder

Some description

Rasmus Schiellerup har i gennem de sidste 18 år arbejdet som underviser, viceskoleleder og som selvstændig erhvervsdrivende. Rasmus er uddannet lærer og har virket som sådan i folkeskolen og på efterskole.

I 2010 blev Rasmus selvstændig og har siden rejst landet tyndt og holdt et hav af foredrag og kurser på landets folkeskoler, efterskoler, gymnasier, handelsskoler mm.

I dag er Rasmus medejer i VERDENS BEDSTE DANSKE SKOLE, hvor han brænder for at tale skolen op og lave bæredygtig kompetenceudvikling for lærere og pædagoger.

Rasmus er desuden indehaver af et foredragsbureau, hvor han formidler andre foredragsholdere og arrangerer pædagogiske dage for undervisere.

KASPER MYDING

Læringskonsulent, tidl. lærer og viceskoleleder

Some description

Kasper Myding har adskillige års erfaring som både lærer og viceleder i grundskolen. Derudover har han en kandidat i læring og forandringsprocesser. De senere år har Kasper arbejdet som læringskonsulent, hvor han har afholdt talrige foredrag samt både kortere og længevarende kompetenceudviklingsforløb.

Kasper brænder for alt, hvad der har med læring at gøre, og han er særligt optaget af at skabe bæredygtige forandringer. Læring er altid afhængig den kontekst, den finder sted i. Derfor har Kasper altid fokus på at skabe en meget tydelig kobling mellem teori, forskning og den hverdagspraksis læringen skal forankres i.

 

Kontakt

DU FORSTYRRER ALDRIG

Ring til os på  3033 1902 eller på 3024 5410, eller skriv her.